අය වැය......

මුළු සයිබර් අවකාශයම එකතු කිරීමට හේතු වූ අපගේ ආදරණිය දිළුම් දිසානායක සොහොයුරා නොහොත් ඔබ සැමදෙනාම දන්නා ලංදාරියා පසුගිය වෙසක් පොහෝදින හදිස්සියේ අප අතරින් වියෝවූ නිසා අපේම සහෝදරයෙකු වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටු කිරීමට ඔහුගේ තුන්මස් සැමරුම වෙනුවෙන් අගෝස්තුමස 21 වන ඉරු දින අප විසින් කරන්නට යෙදුනු, පිළිකා රෝහලට බෙහෙත් පරිත්‍යාග කිරීමේ පුණ්‍යකර්මය උදෙසා ඔබ විසින් අමාරුවෙන් උපයා සිත පිරිසිඳුව පරිත්‍යාග කල මුදල් මගින් ඒ වනවිට හදිසි ශල්‍යකර්මයක් කරගැනීමට අවශ්‍ය එන්නත් දෙකක් මිලදී ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටි රෝගියෙකු වෙනුවෙන් එම එන්නත් දෙකද, රෝහල විසින් අපට ලබාදුන් ඒ වනවිට රෝහලේ නොමැති බෙහෙත් වර්ග තුනකුත් අප මිලදී ගතිමු.මේ පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් හා අපට ලැබුන මුදල් පිලිබඳ විස්තර හා,බෙහෙත් වර්ග මිලදීගත් රිසිට් පත්, අපගේ බෙහෙත් බාරගත් බවට රෝහලෙන් දුන් ලියුමත් මේ සමඟ ඇත.

තවද, මුදල් පරිත්‍යාග කල බොහෝ දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම වූයේ ඔවුන්ගේ නම් ප්‍රසිද්ධ නොකරන ලෙසයි. එම නිසා පහත ලැබීම් වගුවේ ඔවුනොවුන්ට වෙන් කල අංකයක් දක්වා ඇත.ඔබට ලැ
බුණු ඊ මේල් පණිවිඩයේ සඳහන් අංකය වගුවේ පරිත්‍යාග මුදල සමඟ ගැලපෙනු ඇත.


ලැබුන මුදල් :

ඔබේ අංකය
ලද මුදල
201108DD-001
1,000.00
201108DD-002
1,000.00
201108DD-003
500.00
201108DD-004
1,000.00
201108DD-005
500.00
201108DD-006
1,000.00
201108DD-007
2,500.00
201108DD-008
4,640.00
201108DD-009
1,000.00
201108DD-010
5,000.00
201108DD-011
5,000.00
201108DD-012
5,050.00
201108DD-013
500.00
201108DD-014
2,000.00
201108DD-015
200.00
201108DD-016
300.00
201108DD-017
3,000.00
201108DD-018
500.00
201108DD-019
5,000.00
201108DD-020
5,015.00
201108DD-021
1,000.00
201108DD-022
1,000.00
201108DD-023
2,000.00
201108DD-024
3,000.00
201108DD-025
300.00
201108DD-026
1,000.00
201108DD-027
1,000.00
201108DD-028
1,000.00
201108DD-029
500.00
201108DD-030
1,500.00
201108DD-031 (මුදල් සමාන කිරීමට)
525.00
එකතුව
57,530.00


වියදම්
:

අනු අංකය
බෙහෙත් වර්ගය
ඒකක මිල
(රුපියල්)
ප්‍රමාණය
මුළු මුදල
(රුපියල්)
1.
Hib Vaccines
1,380.00
01 Vial
1,380.00
2.
Pheumococol Vaccine
7,500.00
01 Vial
7,500.00
3.
Raciwel INJ 500mg / 10ml
290.00
20 Nos.
5,800.00
4.
Raciwel INJ 250mg / 10ml
175.00
20 Nos.
3,500.00
5.
Dacarbazine INJ 200mg
1,450.00
11 Nos.
15,950.00
6.
Dacarbazine INJ 500mg
3,000.00
07 Nos.
21,000.00
7.
Mesna INJ 200mg / 2ml
120.00
20 Nos.
2,400.00


එකතුව
57,530.00


රෝහලෙන් අපට දුන්න ලියුම.
 

බෙහෙත් ගත්ත බිල්
රෝහලෙන් අපට එවා තිබුණු ස්තුති ලිපිය

දයාබර සොයුරු සොයුරියනේ, අප කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුවාට අනේක වාරයක් පින් සිදු වේවා, එසේම නැවතත් උපදින ආත්ම භවයන්හිදී  මෙවන් අකල් මරණයක් දිලුම් සොහොයුරාට අත් නොවේවා යැයි පතමු.

ස්තුතියි!


මෙයට,

ඔබේම...
sithuvilinihadayi@gmail.com
- සීනි (සිතිවිලි නිහඩයි)
nachipu@gmail.com
- නචියා
thanojar@gmail.com
- තනෝජා රාජපක්‍ෂ
heenayak@gmail.com
- සිහින

3 අදහස්:

සිතුවිලි නිහඬයි said...

අපේ වැඩේ ගොඩක් සාර්ථකයි නේද අයියා....

නචියා said...

ඔව් නංගි බලාපොරොත්තු උණාට වැඩිය සහයෝගයන් ලැබුණා. හිතේ ලොකු බරක් තිබුනෙ වැඩේ කරලා ඉවර වෙනකල්......

සිතුවිලි නිහඬයි said...

එකනම් ඇත්ත අයියේ..කොයි තරම් බාධක ආවත්....

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...